Homebrewing Bottle Packaging Calculator
Units
Bottle Type Qauntity
% of Batch
Standard US Bottle
Euro 330ml Bottle
Half Liter
Bomber Bottle
Wine Bottle
Standard Mini Keg
Custom 1
Custom 2
                   
         
         
      Remaining unbottled Beer